Historie – het ontstaan van onze stichting

Meer dan 40 jaar is Pater Frits te Lintelo actief geweest als missionaris in Noordoost Brazilië. In deze periode kwam hij vaak bij kindertehuis Casa do Menino. Pater Frits had een goede band met zuster Porto, de directrice van het kindertehuis.

Zuster Léonore – Zuster Porto – Pater Frits te Lintelo

Wanneer Frits in Nederland op familiebezoek was, vertelde hij regelmatig aan zijn zus Marie Effing – te Lintelo over zijn ervaringen in Brazilië. Ook het kindertehuis kwam regelmatig ter sprake, inclusief de continue strijd het financiële hoofd boven water te houden. Marie ging aan de slag met het idee inkomsten te verzamelen zodat de zusters van Casa do Menino hun energie aan de kinderen konden besteden in plaats van aan geldzorgen.

Zo ontstond “Het Thuisfront Pater Frits te Lintelo”. In naam van dit thuisfront werd op allerlei manieren geld ingezameld. Na het overlijden van Marie in 1991 hebben haar zussen Truus en Gerda en haar broer Jan besloten om ’Het thuisfront’ voort te zetten inclusief één van de grote inzamelacties: de verkoop van zelfgemaakte kerstbakjes en engeltjes tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in Haaksbergen.

In 2008/09 hebben Truus, Gerda en Jan aangegeven dat hun inspanningen voor Casa do Menino te zwaar begon te worden. Ze hoopten dat een jongere generatie hun werk voort wilde zetten. Daarop hebben wij, Anneke te Lintelo, Peter Halman, Ilse van Loon-de Ree en Adriaan de Ree, besloten de fakkel over te nemen.

Het leek ons voor de continuïteit goed om van ‘Het thuisfront’ een stichting te maken en zo is in 2010 Stichting kindertehuis Casa do Menino ontstaan. Sinds begin 2011 heeft de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Orde van de heilige Vincentius
De Franse heilige Vincentius a Paulo, die leefde van 24-4-1581 tot 27-9-1660, was een ordestichter en organisator van liefdadigheidswerken. In 1600 werd hij tot priester gewijd. Later was hij oprichter van meerdere stichtingen, veelal met als doel: zorg voor armen en zieken.

Vincentius a Paulo wordt aangeroepen als de patroon van alle verenigingen voor liefdadigheid, maar ook van de ziekenhuizen. Ook is hij de patroonheilige van de zusters van Vincentius. Een orde van deze zusters heeft op 15 augustus 1955 kindertehuis “Casa do Menino” opgericht.