Wie zijn wij

In Brazilië

In het Noordoosten van Brazilië staat het kindertehuis Casa do Menino. Hier, in de armste en droogste streek van het land worden meisjes uit de meest kansarme gezinnen van Campina Grande opgevangen. Het tehuis is in 1955 gesticht door de zusters van liefdadigheid van Sint Vincent van Paulus. “Casa do Menino” betekent letterlijk: het huis van de kleine Jezus.

Gemiddeld tachtig meisjes, in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, krijgen in Casa do Menino een toekomst. Van maandag tot en met vrijdag biedt het kindertehuis 3 maaltijden per dag, kleding, schoeisel en onderwijs in de naastgelegen school “Santo Antonio”.

Zonder hulp is de kans groot dat deze kinderen in de criminaliteit, prostitutie of drugsscene belanden. Vaak is hun moeder verlaten en genoodzaakt zelf voor inkomsten te zorgen. De kinderen worden dan aan hun lot overgelaten. Zonder helpende hand is het daarom bijna onmogelijk voor deze kinderen om zich staande te houden.

Caso do Menino reikt deze helpende hand. De meisjes krijgen onderwijs vanaf de 1e tot en met de 4e klas van de lagere school. Na het 4e leerjaar kunnen de kinderen doorstromen naar een provinciale school of een beroepsopleidingen volgen bij SENAI (een soort VMBO).

Naast regulier onderwijs biedt Casa do Menino lessen in verschillende technieken om in de toekomst zelf een huishouden te kunnen runnen. De meisjes krijgen les in het werken met een naaimachine, leren borduren en koken.

Er wordt ook aandacht geschonken aan (inter-)nationale feestdagen zoals de week van het vaderland, folklore, de dag van het kind en de 1e communie. Ook viert het tehuis Christelijke feesten zoals kerst met een presentje. De meisjes worden daarnaast ook gestimuleerd om artistiek bezig te zijn, bijvoorbeeld met zingen en muziek.

Het tehuis wordt op dit moment gerund door zusters. Er zijn de laatste jaren redelijk wat wisselingen geweest. Hieronder de laatste foto die Laurens gemaakt heeft van de huidige zusters en de foto’s van de zusters die met pensioen zijn en genieten van hun oude dag.

Laurens Steen - gecomprimeerd
Laurens Steen (contactpersoon in Brazilië)

In Nederland

Caso do Menino wordt al ruim 35 jaar gesteund door de familie te Lintelo. Het warme hart dat onze ouders het tehuis meer dan 30 jaar hebben toe gedragen, klopt sinds 2009 verder in de stichting die door ons, Adriaan de Ree en Peter Halman, is opgericht. Met donateurs en evenementen als de boekenbeurs in Glanerbrug en de kerstmarkt in Haaksbergen zamelen we geld en steun in voor het kindertehuis. Hiermee kunnen we zoveel mogelijk meisjes in Campina Grande een toekomst blijven bieden.

Lees meer over de historie van onze stichting!

Wilt u ook de kinderen van Caso do Menino steunen? U kunt hier een gift doen

Het bestuur:
Laurens Steen – contactpersoon Brazilië
Adriaan de Ree  – voorzitter
Peter Halman – bestuurslid