Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze website is in eigen beheer van Stichting kindertehuis Casa do Menino.

De Stichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor, dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Toestemming
Wanneer u via de website contact met ons opneemt, gebruikt u daarvoor uw persoonsgegevens  (naam, e-mailadres).

U geeft de Stichting daarmee toestemming om deze gegevens te gebruiken voor een door de Stichting te ondernemen actie (bijv. voor het beantwoorden van uw vraag).

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies. Wij registreren niet wie onze website bezoekt.

Verwerking persoonsgegevens van donateurs
Persoonsgegevens van donateurs worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de financiële administratie van de Stichting. Deze administratie is in eigen beheer. Daarom maakt de Stichting geen gebruik van een verwerkingsovereenkomst. 

Onze IDEAL pagina geeft u ook de mogelijkheid om anoniem te doneren.

Stichting kindertehuis Casa do Menino verstrekt geen gegevens van donateurs aan derden.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de Stichting uw gegevens heeft ontvangen.

Beveiliging
Stichting kindertehuis Casa do Menino neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op deze manier zorgt de Stichting ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen
Heeft u specifieke vragen over deze Privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Haaksbergen – maart 2021