In memoriam: Zuster Porto

Het is vandaag 13 jaar geleden dat Zuster Porto is overleden. Zij runde lange tijd het tehuis met hart en ziel. Zij is ook de zuster waar onze oom Frits veel contact mee had.

Net als de meisjes die zij al die jaren heeft geholpen, dragen wij haar een warm hart toe.