Aanbieden ventilator keuken

De oude ventilator van de keuken in Casa do Menino was kapot gegaan door ouderdom. En een frisse wind tijdens het koken van de maaltijden voor de meisjes en de zusters is

Geen boekenbeurs 2021

Voedselpakketten

Op dit moment krijgen de meisjes al een hele tijd geen lessen. Ook in Brazilië beheerst de Covid-19 pandemie het leven van de Brazilianen. De gezinnen hebben het daarom erg moeilijk. Het

In memoriam: Zuster Porto

Het is vandaag 13 jaar geleden dat Zuster Porto is overleden. Zij runde lange tijd het tehuis met hart en ziel. Zij is ook de zuster waar onze oom Frits veel contact

Update vanuit Brazilië

Het is een tijdje stil geweest vanuit het tehuis in Brazilië, vanwege de Covid-19 pandemie. Ook wij als stichting hebben daardoor onze werkzaamheden op een lager pitje gezet. Maar we merken dat

De Engelse lessen zijn weer begonnen!

Tijdens zijn bezoek aan Casa do Menino heeft Laurens de Engelse les bijgewoond. De meisjes waren enorm blij dat Christiana weer van de partij is. Zij is na een afwezigheid van een

Digitaal vergaderen met Brazilië

Eerder ging het contact met Brazilië per post, later per mail, maar tegenwoordig WhatsAppen en Teamsen we veel af als bestuur. En als het even kan sluit Laurens vanuit Brazilië digitaal aan

Afscheid van zuster Aïda

Helaas hebben de meisjes en de zusters in december 2019 afscheid moeten nemen van zuster Aïda. Na een kort ziekbed is zij overleden. De laatste jaren hield zij zich voornamelijk bezig met