In Nederland – Anneke te Lintelo

Anneke

“ Wees de verandering die je in de wereld wil zien “

Deze uitspraak van Mahatma Ghandi sluit goed aan bij een van mijn beweegredenen om me in te zetten voor Stichting kindertehuis Casa do Menino. Ik vind dat elk kind, waar ook ter wereld, dezelfde kansen en mogelijkheden op een goed leven zou moeten hebben.

De veranderingen die we in de wereld willen zien moeten we ook zelf uitdragen. Tegelijkertijd besef ik dat we niet de wereld zelf kunnen veranderen. Daarom vind ik het fijn dat ik een steentje kan bijdragen door middel van dit afgebakende project: het meisjes kindertehuis Casa do Menino.

Nu ik zelf moeder ben van twee kinderen, een studerende dochter (1994) en een verstandelijk gehandicapte zoon (1998), weet ik hoe belangrijk bijvoorbeeld (passend) onderwijs is. Ik ben dankbaar dat ze hier de kansen krijgen zich te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden en beperkingen. Met deze dankbaarheid in gedachten en in de geest van wijlen onze oom Frits te Lintelo en tante Marie Effing – te Lintelo, zet ik me in voor (ver)beterende kansen en mogelijkheden voor kinderen elders: Stichting kindertehuis Casa do Menino.